ADVS here
Notice

नेपाल खाद्य संस्थानको बिभिन्न पदको लागी लिखित परिक्षा:

March 17, 2017

नेपाल खाद्य संस्थानले २०७३।०७।०८ गते प्रकाशित बिज्ञापन अनुसार बिभिन्न पदको लागी लिखित परिक्षाको मिति तय गरेको छ । परिक्षा केन्द्र पछि तोकिने छ ।