ADVS here
Exam Routine

M.Sc. Environmental Science II Semester Exam routine:

April 22, 2017

त्रि.बि ले M.Sc. Environmental Science II Semester Exam routine   प्रकाशित गरेको छ । Rutine हेर्न तलको link click गर्नुहोस । Rutine at edusamachar.com

Exam Routine

SLC routine 2073

February 10, 2017

बि. स २०७३ सालको एसल सी को  परीक्षा तालिका…….