ADVS here

M.Sc. Mathematics III Semester Result:

ADVS here

त्रिभुवन बिश्वबिद्यालय बिज्ञन तथा प्रबिद्यि अध्यान संस्थान किर्तिपुरकार्यलयले सेमिस्टर प्रणाली अन्तरगत स्नाकोत्तर तह गणित( Maths) बिषय दोस्रो बर्ष III Semester (2071) को परीक्षाफल प्रकाशित गरेको छ ।


See the result below:

ads5

ADVS here

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*