ADVS here

नेपाल खाद्य संस्थानको बिभिन्न पदको लागी लिखित परिक्षा:

ADVS here

नेपाल खाद्य संस्थानले २०७३।०७।०८ गते प्रकाशित बिज्ञापन अनुसार बिभिन्न पदको लागी लिखित परिक्षाको मिति तय गरेको छ ।

परिक्षा केन्द्र पछि तोकिने छ ।

ads5

ADVS here

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*